عمومی

تور فیلیپین


۳ شب مانیل + ۵ شب جزیره سبو


پرواز با هواپیمایی لوکس امارات
انجام کلیه ترانسفر های فرودگاهی و بین شهری
انجام دو گشت شهری رایگان همراه ناهار

:Please follow and like us
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.hermesparseh.com/تور/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86/
LinkedIn
Instagram

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند